Św. Benedykt ochroni od zła

Krzyż św Benedykta poprzez niezwykły napis, który znajduje się na jego rewersie: Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas czyli „Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności – Złe jest to co podsuwasz, sam pij trucizny” sprawia, że ludzie wierzą w jego niezwykłą moc ochrony przez złymi duchami.

Krzyż św Benedykta czyli medalik

To krzyż, który wpisany jest w formę medalika. Na jednej i drugiej stronie znajdują się istotne napisy i znaki. Na awersie jest wizerunek mnicha w stroju zakonnym z kapturem, który w prawej ręce trzyma krzyż, a w lewej księgę. U jego nóg znajduje się kruk oraz mitra. Na tej stronie znajduje się również napis Crux Sancti Patris Benedicti (Krzyż świętego Ojca Benedykta). Na rewersie znajduje się krzyż a nad nim litery CSPB. Krzyż ma dwa napisy na belce poprzecznej oraz pionowej: Crux Sacra Sit Mihi Lux (Krzyż święty niech mi będzie światłem) – belka pionowa oraz: NDSMD oznaczające: Non Draco Sit Mihi Dux (Diabeł – dosłownie: smok – niech nie będzie mi przewodnikiem) – belka poprzeczna.

Niezwykła ochrona

Moc krzyża św Benedykta bierze się z wiary w jego cudowne właściwości. Potrafi uzdrawiać na ciele oraz duchu. Pierwsze uzdrowienie pochodzi z XI wieku, kiedy to za jego sprawą uzdrowiony został młody chłopak ugryziony przez węża. On sam potem wstąpił do zakonu i krzewił wiarę w św. Benedykta na nawet na tron papieski jako Leon IX.

Krzyż św. Benedyktyna można nabyć na https://www.meritohurt.pl/krzyze-sw-benedykta.html